Jo, faqja e blerjeve online nuk kryen dërgesa jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë!

Porosia vjen tek ju:
Brënda Tiranës: Kohëzgjatja e proçesit: Brënda 24 orëve të ditës së punës.
Jashtë Tiranës: Kohëzgjatja e proçesit: 24-48 orë të ditës së punës. Pra në rast se porosia bëhet ditën e hënë ajo vjen të martën ose të mërkurën dhe në rast se porosia bëhet ditën e premte ajo vjen të hënën ose të martën për arsye se dita e shtunë dhe ajo e dielë konsiderohen si ditë pushimi nga posta.